QBitArray ve QByteArray arası çevirmeler

bir text dosyasının içine “111111111111111111111” girip bu koda input olarak verdiğimizde kodun hatalı çalıştığını görüyoruz. ama “ali ata bak” için hatalı çalışmıyor. Hatayı bulamadım. Yardımlarınızı bekliyorum.

#include <QtCore/QCoreApplication>

#include <QBitArray>

#include <QByteRef>

#include <QFile>

#include <iostream>

#include <stdlib.h>

#include <QTextStream>
// Buffer Size #num of KB's

#define BUFFER_SIZE_KB 1
// Do not change !!

#define BUFFER_SIZE_BYTE BUFFER_SIZE_KB*1024

#define BUFFER_SIZE_BIT BUFFER_SIZE_BYTE*8
using namespace std;
QBitArray bytesToBits(QByteArray bytes) {
  QBitArray bits(bytes.count()*8);
  // Convert from QByteArray to QBitArray

  for(int i=0; i<bytes.count(); ++i)

    for(int b=0; b<8; ++b)

      bits.setBit(i*8+b, bytes.at(i)&(1<<b));
  return bits;

}
QByteArray bitsToBytes(QBitArray bits) {
  QByteArray bytes;

  bytes.resize(bits.count()/8);
  // Convert from QBitArray to QByteArray

  for(int b=0; b<bits.count(); ++b)

    bytes[b/8] = ( bytes.at(b/8) | ((bits[b]?1:0)<<(b%8)));
  return bytes;

}
int main(int argc, char *argv[])

{

  QCoreApplication a(argc, argv);

  QString inFilename;

  QString outFilename;

  QTextStream qtin(stdin);
  cout << "Filename : ";

  qtin >> inFilename;

  outFilename.append("_");

  outFilename.append(inFilename);
  QFile infile(inFilename);

  if (!infile.open(QIODevice::ReadOnly)) {

    cout << "\nFile cant opened\n";

    system("pause");

    return 1;

  }
  QFile outfile(outFilename);

  if (!outfile.open(QIODevice::WriteOnly)) {

    cout << "\nFile cant opened\n";

    system("pause");

    return 2;

  }
  QByteArray bytes, bytes2;

  QBitArray bits;
  while ((bytes = infile.read(BUFFER_SIZE_BYTE)) >0 ) {
    bits = bytesToBits(bytes);

    bytes2 = bitsToBytes(bits);// PROBLEM IS HERE

    outfile.write(bytes2);
  }
  outfile.close();

  infile.close();
  cout << "Finished\n";
  return a.exec();

}

Umarım yardımcı olacak arkadaşlar çıkar.

08/01/2012.
Yorum Ekle
1 Cevap(lar)

initialization problemi, fonksiyonun düzeltilmiş hali aşağıdadır.

QByteArray bitsToBytes(QBitArray bits) {

  QByteArray bytes;

  bytes.resize(bits.count()/8+1);

  bytes.fill(0);

  // Convert from QBitArray to QByteArray

  for(int b=0; b<bits.count(); ++b)

    bytes[b/8] = ( bytes.at(b/8) | ((bits[b]?1:0)<<(b%8)));

  return bytes;

}

sivanzor Nefer 08/01/2012 yanıtlandı.
Yorum Ekle

Cevabınız

Cevabınızı yazarak, gizlilik politikasını ve hizmet şartlarını kabul etmiş olursunuz.